Kennisbank Klantreizen

In deze Kennisbank Klantreizen vindt u een verzameling inspiratiebronnen voor uw gemeentelijke klantreis. Naast publicaties over klantgerichte dienstverlening en succesvolle projecten van gemeenten, vindt u voorbeelden van klantreizen die andere gemeenten eerder hebben doorlopen. Zij hebben de methode aangeleerd aan de hand van onze Leermodule Klantreizen.
Het is belangrijk dat u met uw gemeente een eigen klantreis doorloopt en niet zomaar bevindingen en verbeteringen van andere gemeenten aan- of overneemt. Alleen op die manier kunt u de gebruikerservaring van uw eigen dienst door uw eigen inwoners in kaart brengen en verbeteren! Een klantreis kan bestaan uit de volgende componenten: persona’s, een huidige klantreis, (on)prettige aspecten, pijn- en verbeterpunten, een gewenste klantreis, verschillenanalyse en verbeterplan. Per document staat aangegeven welke componenten het document bevat.

Heeft u vragen over een specifieke klantreis? In de beschrijving van elk bestand staan contactgegevens van de betreffende gemeente of persoon, die u kunt benaderen. Voor meer informatie over de kennisbank kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Dienstverlening via 070 373 8008 of een e-mail sturen naar dienstverlening.realisatie@vng.nl.

 • Alphen aan den Rijn - Evenement organiseren (PDF)

  De klantreis 'Evenement organiseren' van de gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit de volgende componenten:

  • Persona
  • Huidige klantreis
  • Pijn- en verbeterpunten
  • Gewenste klantreis

  Contact via Algemeen tel. nr.: 14 0172.

 • Amersfoort - Portemonnee verloren (PDF)

  De klantreis 'Portemonnee verloren' van de gemeente Amersfoort bevat de volgende componenten:

  • Persona
  • Huidige klantreis 
  • (On)prettige aspecten
  • Pijn- en verbeterpunten
  • Gewenste klantreis 

  Contact via Tessa van Kolfschoten. Tel. nr.: (033) 469 52 76. E-mail: tpj.vankolfschoten@amersfoort.nl.

 • Baarn - Evenementen (PDF)

  De klantreis 'Evenementen' van de gemeente Baarn bevat de volgende componenten:

  • Persona
  • Huidige klantreis 
  • Pijn- en verbeterpunten
  • Gewenste klantreis

  Contact via Lara Alias. 
  E-mail: info@baarn.nl

 • Bar Organisatie - Klantreis Bezwaar

  Dit document de klantreis 'Bezwaar maken' van de BAR-organisatie (gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) bevat de huidige en gewenste klantreis. De goede punten en knelpunten per fase en een aantal 'ideeen'. In het document Verbeterplan leest u meer over de opdracht, scope en uitwerkingen van de quick wins en not so quick wins.

  Contact via Corinne van den Heuvel via info@bar-organisatie.nl

 • Groningen - aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

  De klantreis 'aanvraag gehandicaptenparkeerkaart' van de gemeente Groningen bevat de volgende componenten:

  • Persona
  • Huidige klantreis 
  • Gewenste klantreis
  • Verbererpunten

  Contact via Jan Galema  E-mailJan.Galema@groningen.nl

 • HLT Samen - Solliciteren (PDF)

  De klantreis 'Solliciteren' van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT Samen) bevat de volgende componenten:

  • Persona
  • Huidige klantreis 
  • (On)prettige aspecten
  • Gewenste klantreis

  Contact via Sytze Dirk Malda.
  E-mailS.Malda@hltsamen.nl

 • Hof van Twente - Verhuizen (PDF)

  De klantreis 'Verhuizen' van de gemeente Hof van Twente bevat de volgende componenten:

  • Persona
  • Huidige klantreis 
  • Gewenste klantreis

  Contact via Wendy Groot Roessink.  
  E-mailW.GrootRoessink@hofvantwente.nl